O spoločnosti Quaker

 

Jedinečné produkty. Spoľahliví ľudia.

Spoločnosť Quaker od roku 1918 buduje a udržiava dlhodobé vzťahy s vedúcimi zákazníkmi z oblasti výroby a spracovania primárnych kovov, obrábania kovov a ďalších odvetví základného spracovania po celom svete. V súčasnosti máme po celom svete zastúpenie v 21 krajinách a 35 miestach, pričom viac ako 50 % čistého predaja za rok 2015 sme realizovali mimo USA. Dobré postavenie pre ďalší rast máme na kľúčových perspektívnych trhoch Číny, Indie a Brazílie.

Riaditeľstvo spoločnosti Quaker sa nachádza v meste Conshohocken v Pensylvánii a regionálne riaditeľstvá sa nachádzajú v Uithoorne v Holandsku, v Rio de Janeiro v Brazílii a v Šanghaji v Číne. Akcie spoločnosti so symbolom cenného papiera KWR sú verejne obchodované na burze New York Stock Exchange a dlhodobé záznamy o spoločnosti dokazujú finančnú konzistenciu a silu.

Počas tvrdej práce s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov máme taktiež silné cítenie zodpovednosti voči našim pridruženým spoločnostiam, mestám, kde realizujeme svoje činnosti, a prírodnému prostrediu.

Naše snahy v oblasti kvality boli potvrdené Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu, a to hodnoteniami ISO 9001 udelenými našim vlastným prevádzkam ako aj závodom zákazníkov, ktorým priamo dodávame naše služby a produkty. Mnoho našich prevádzok je taktiež certifikovaných a hodnotených podľa normy ISO 14001 akreditovanými spoločnosťami ako Lloyd’s, British Standards Institute (BSI) a Det Norske Veritas (DNV).

 

Hlavné sídlo spoločnosti

Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
+1.610.832.4000

Adresy a telefónne čísla

Zvoľte región a zobrazí sa vám
zoznam pobočiek spoločnosti Quaker.

Riešenie zákazníckych
problémov

Na našej stránke nájdete formulár na riešenie problémov, do ktorého môžete zaznamenať svoje sťažnosti.

Prosím, vyplňte tento formulár. Bude vás priamo kontaktovať zástupca oddelenia zaistenia kvality spoločnosti Quaker.

Ďalšie kontakty

Komentáre na internetovej stránke
info@quakerchem.com

E-mail zástupcu

Prehľad spoločnosti

Spoločnosť na prvý pohľad