ODBORNÁ SKÚSENOSŤ

Ponuka vysokej hodnoty je vzorcom chápania spojeného s know-how a veľkou dávkou spôsobilosti – vzorec spoločnosti Quaker je jedinečne zostavený na dosiahnutie cieľa.

Sme spoločnosť, ktorá buduje na znalostiach. Od našich začiatkov v roku 1918 využívame naše znalosti na vytváranie merateľných východ pre našich zákazníkov. Neustále zvyšujeme naše snahy na riadenie týchto znalostí a používanie nových technológií s cieľom vytvárať bezkonkurenčné výhody pre našich zákazníkov.

Spoločnosť Quaker usporiadala firmu smerom k integrácii znalostí, zdieľaniu a smerovaniu našich snáh na uspokojenie zákazníka. Jednotky našej spoločnosti poskytujúce produkty a služby odvetviam výroby a spracovania ocele, kvapalín a spracovania kovov značne eliminujú prekážky vo vytváraní znalostí a spolupráce. Zvýšili sme naše investície do vzdelávania a pracujeme na vývoji nových metód aplikovania našich silných stránok, aby sme našim zákazníkom ponúkli nové výhody.