Automobily a ťažké zariadenia

AutomotiveOffRoadEquipment_455x210

Naším cieľom je poskytovanie značnej hodnoty.

Spoločnosť Quaker poskytuje svoje služby pre všetky oblasti výroby automobilov a terénnych vozidiel, od lisovania panelov karosérie po obrábanie prvkov motora. Spolupracujeme s hlavnými výrobcami po celom svete. Databáza našich znalostí pokrýva oblasti od výroby každej najdôležitejšej časti po konečnú montáž vozidla.

Naša celosvetová organizácia je usporiadaná tak, aby sme mohli týmto spoločnostiam poskytovať svoje služby doma aj celosvetovo. Globálna sieť Quaker umožňuje prenášať najmodernejšie technológie spolu s najlepšími priemyselnými postupmi. Tieto atribúty umožňujú optimalizovať procesy a znižovať nepriame náklady a tak pomáhame našim váženým zákazníkom dosahovať vysokú výrobnú kvalitu vo veľmi konkurenčnom podnikateľskom prostredí.

Spoločnosť Quaker ponúka inovatívne riešenia v nasledovných oblastiach:

 

Spojte sa so spoločnosťou Quaker dnes.