Výroba plechoviek a konzerv

Multiple_Cans_455x210

Dobre odvedená práca. Skrz Naskrz.

V oblasti výroby oceľových a hliníkových plechoviek ideme ešte ďalej, aby boli všetky vaše výrobné procesy ziskové. Ak potrebujete celkovo zlepšiť svoje podnikateľské činnosti a získať maximum zo svojich zariadení na spracovanie a ostatných firemných zdrojov, potrebujete odborné znalosti a skúsenosti poskytovateľa zavedených a uznávaných riešení pre priemyselné odvetvie.

To je to, kam smeruje spoločnosť Quaker. S celosvetovou dôverou v pozícii chemikov, technikov a technických expertov sme cenným partnerom našich zákazníkov. Máme preukázateľné záznamy o zlepšení postupov pri výrobe plechoviek poskytnutím odborných znalostí a prispôsobených služieb podpory pre všetky najdôležitejšie procesy vašej prevádzky.

Hlavné výhody voľby riešení Quaker pre vaše pracovné postupy pri výrobe plechoviek:

  • Podpora aplikácií – úzka tímová spolupráca na dosiahnutie najlepších výsledkov
  • Zníženie vytrhovania a miery nepodarkov –  zvýšená efektívnosť a znateľne menej opráv a odmietnutí
  • Znížené náklady na používanie, údržbu a znížené nepriame náklady – kladne vplývajú na vaše finančné výsledky
  • Minimalizovaný dopad na prostredie – chladiace kvapaliny sú 100 % biologicky stabilné a zloženie čistiacich prostriedkov znižuje používanie vody ako aj BSK a CHSK

Produkty:

Spojte sa so spoločnosťou Quaker, aby ste zistili veľkosť rozdielu, ktorý môže poskytnúť komplexné riešenie vašim prevádzkovým postupom a finančným výsledkom.