Zlievarne (Odlievanie)

die-casting_455x210

Kryštalizátorom to nekončí.

Na Quaker, budeme neustále robiť viac, aby sa liatie priemysel efektívnejšie a ziskovejšie prostredníctvom inovatívnych riešení v oblasti formulácie chémie a znalosti aplikácií. Naša podpora sa však výrobou nekončí. Pracujeme ruka v ruke s našimi zákazníkmi pri samotnom zariadení na tlakové odlievanie, poskytujeme servis priamo na mieste a prostredníctvom odporúčaní sa usilujeme o optimalizáciu produktivity a kvality pri čo najnižších nákladoch.

Poskytujeme komplexné produkty podporujúce tlakové odlievanie hliníka, horčíka a zinku – tu však naša ponuka nekončí. Spoločnosť Quaker poskytuje spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú tlakovým odlievaním, vynikajúce rezacie kvapaliny a na mieru šité podporné služby pre následné spracovanie, čím prispieva k zníženiu nákladov a vylepšeniu postupov. Spoločnosť Quaker ponúka chladiace kvapaliny a k nim:

Kontaktujte spoločnosť Quaker ešte dnes, aby ste zdokonalili svoje prevádzky vďaka dôrazu na maličkosti. Určite si všimnete ten rozdiel vo vašich výsledkoch – a vo vašom podnikaní.