Všeobecná výroba

Machinery-Manufacturing_455x210

Priamo doma realizujeme náročné úlohy.

Už desaťročia kvapaliny na obrábanie kovov a pochopenie zo strany spoločnosti Quaker pomáhajú pri výrobe komplikovaných kovových výrobkov, dôležitých automobilových dielov, ťažkých strojných zariadení, presných leteckých výrobkov a dôležitých ložísk. Spoločnosť Quaker ponúka inovatívne riešenia v nasledovných oblastiach:

Hoci sú technické kvality našich produktov vynikajúce, zameriavame sa na hodnotu, ktorú dostávate prostredníctvom jedinečnej zmesi odborných znalostí aplikácií, služieb a modernej technológie. Dostávate globálne overené riešenia, ktoré využívajú našu prezieravosť a skúsenosti získané počas spolupráce s najdôležitejšími zákazníkmi vo vašej oblasti, po celom svete.

Spojte sa so spoločnosťou Quaker dnes a získajte partnera, ktorý je dôveryhodný po celom svete a zvládnite aj tie najnáročnejšie úlohy.