Ťažba

mining_455x210

Sme priamo v srdci zložitého priemyselného odvetvia.

Riešenie problémov sa často začína v konkrétnej bani, no dosiahnutie zmysluplných, dlhodobých cieľov si vyžaduje kolektívny prístup a nápady expertov po celom svete. Toto dnes platí ešte viac než inokedy, pretože väčšina banských spoločností pôsobí globálne. Zaujímajú sa o riešenia, ktoré môžu využiť kdekoľvek, v mnohých náročných situáciách a podmienkach. Spoločnosť Quaker ponúka nasledovné riešenia vyhovujúce týmto potrebám:

Počas viac ako 30 rokov spoločnosť Quaker Chemical vybudovala systém kľúčových komponentov považovaných za nutné na dosiahnutie úspechu – svetovú sieť pridružených spoločností, ktorá podporuje globálnych zákazníkov na miestnej úrovni a rozsiahle rozmiestnenie technických predajcov, marketingu, laboratórneho vývoja a mnohých výrobných závodov s cieľom priniesť hodnotu priamo každej prevádzke. Mať k dispozícii mnoho zariadení v blízkosti našich zákazníkov je dôležité, ale jednou z výhod spoločnosti Quaker je, že všetky naše zariadenia spolupracujú s cieľom poskytnúť podporu celému priemyselnému odvetviu kdekoľvek na svete.

Kontaktujte spoločnosť Quaker ešte dnes, aby ste získali viac informácií o QUINTOLUBRIC® a o našej globálne podporovanej sieti odborných znalostí a ponuke jedinečných výrobkov pre banské prevádzky 21. storočia.