Iné

other_455x210

V prípade akéhokoľvek trhu sa zameriavame na hodnotu. Celosvetovo

Spoločnosť Quaker je iným typom spoločnosti. Desaťročia sa neúprosne zameriavame na splnenie vašich potrieb, hlavne pokiaľ ide o vlastnosti produktu, finančné výsledky a environmentálne problémy. Realizovali sme rôzne akvizície s cieľom lepšie poskytovať výrobky a služby priemyselným odvetviam v každom kúte sveta a ponúkame vynikajúcu technickú kvalitu, jedinečné odborné znalosti a bezpríkladné služby.

Výstavba, elektronika a lode. Epmar Corporation, dcérska spoločnosť spoločnosti Quaker vyvíja, vyrába a distribuuje nátery a lepidlá s nízkym a nulovým obsahom VOC viac než 25 rokov. Tieto zákazkovo pripravované produkty, ktoré sú derivátmi systémov na báze vody, epoxidov, polyuretánov, polymočovín a reakčných farbív neustále predstavujú hodnotu pre zákazníkov v nasledovných odvetviach: letectvo, výroba sanitárnych predmetov, ochrana životného prostredia, elektronika, lodný priemysel, odvetvie výroby cementu a stavebníctvo..

Ropa, plyn a H2S.Quaker Chemical a Quima International vytvorili spoločný podnik Q² Technologies so zameraním na odstraňovanie problémov so sírou a organickým zápachom, s ktorými v súčasnosti bojujú rôzne priemyselné odvetvia.