Výkopové práce a lomy

pit-quarry_455x210

Ideme do hĺbky, aby sme vám poskytli viac možností.

Jednou z najbežnejších a zároveň najdrahších činností pri výkopových prácach a lomoch je potláčanie prašnosti; vplýva na efektívnosť prevádzok, zhoršuje viditeľnosť a zvyšuje riziko nehôd. Obyvatelia požadujú od spoločností, aby zdokonalili metódy potláčania prašnosti a regulačné orgány, ako úrad na ochranu životného prostredia (EPA), prikazujú firmám aby minimalizovali alebo znižovali množstvo prachu vyprodukovaného ich prevádzkami.

S cieľom zmierniť priemyselné problémy a reagovať na obavy miest, obcí a regulačných agentúr, spoločnosť Quaker vyvinula rád inovatívnych produktov, ku ktorým patria:

Tieto produktové rady možno použiť v nasledovných aplikáciách banského a ťažobného priemyslu:

  • Drvičky a dopravníkové systémy
  • Koľajové vozidlá
  • Skládky
  • Nespevnené cesty na prívoz a odvoz
  • Preosievanie a hrádze

Ide len o jeden spôsob z mnohých, ktorými optimalizujeme činnosti zvnútra – pretože sa nachádzame v centre odvetvia.