Centrum Zdrojov

TO JE TO, ČO JE V NAŠICH PRODUKTOCH.

stacked_drums_croppedNaše produkty sa stali priemyselnými štandardmi po celom svete.
A s viac než 90 rokmi skúseností dodávame jedinečné portfólio, ktoré má význam pre každého zákazníka a aplikáciu; od chemických špeciálnych produktov po výrobné kvapaliny, nátery, mazadlá
atď.

Vyberte si na spoluprácu správneho partnera – v každom kroku na ceste k úspechu. Pomocou navigácie vľavo zistite, ako môže spoločnosť Quaker zlepšiť vaše podnikateľské aktivity zvnútra.