Vítame investorov

VÁŽENÍ AKCIONÁRI, ZÁKAZNÍCI A SPOLUPRACOVNÍCI,

v roku 2015 boli výsledky spoločnosti Quaker stabilné napriek mnohým výzvam na globálnych trhoch. Model dôvernosti pre nášho zákazníka funguje v náš prospech aj naďalej dobre, pričom posilňuje našu odolnosť proti týmto nepriaznivým vplyvom. Je to prvok, ktorý bude aj naďalej výrazne odlišovať spoločnosť Quaker. Pomáha získavať nových zákazníkov a zvyšovať podiel na trhu. Spolu s našou schopnosťou využiť získané technológie nám pomáha kompenzovať vplyv turbulencie na trhu a naďalej sa rozvíjať ako spoločnosť.

Rok 2015 znamená už šiesty rok po sebe v ziskoch, ktoré nie sú na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad a upraveného rastu EBITDA. Zisky, ktoré nie sú v rámci všeobecne uznávaných účtovných zásad, na rozdelenú akciu vzrástli o 4 % na úroveň 4,43 USD v porovnaní s hodnotou 4,26 USD v roku 2014 a upravená EBITDA sa zvýšila o 2 % na úroveň 101,6 milióna USD pre rok 2015 v porovnaní s úrovňou 99,8 milióna USD pre rok 2014. Predaj bol 737,6 milióna USD, čo bol mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku, poháňaný najmä negatívnym vplyvom premietnutia výmenných kurzov v hodnote 53,6 milióna USD. Vďaka silnému čistému prevádzkovému ročnému cash flow 73,4 milióna USD, čo je 34 % nárast za rok, spoločnosť Quaker znížila svoj čistý dlh na 1 milión USD napriek ďalšej akvizícii. Naša súvaha zostáva aj naďalej silná, aby podporila iniciatívy na budúci rast a akvizície, ako aj vrátila hotovosť našim akcionárom.

ĎALŠÍ ZÁSADNÝ ROK PRE AKCIONÁROV Naša priemerná cena za akciu v roku 2015 vzrástla na 83,29 USD, čo je maximum, a predstavuje zvýšenie o 9 % zo 76,41 USD v roku 2014. Minulý rok sme zvýšili aj naše dividendy, vďaka čomu je to už 44. rok, čo sa spoločnosti Quaker podarilo zachovať a zvýšiť dividendy vyplácané akcionárom. V máji spoločnosť Quaker rozbehla svoj program odkúpenia akcií v hodnote 100 miliónov USD. Počas roku 2015 sme odkúpili 87 000 našich kmeňových akcií za 7,3 milióna USD a v januári 2016 sme odkúpili 84 000 našich kmeňových akcií za 5,9 milióna USD. Zatiaľ čo našou prioritou pre alokáciu kapitálu sú akvizície, pretože sa domnievame, že majú potenciál vytvoriť najväčšiu hodnotu pre akcionára, budeme aj naďalej vyhodnocovať odkupovanie akcií, ak zistíme, že je výhodné urobiť oba kroky.

RÝCHLY PREHĽAD NEPRIAZNIVÝCH GLOBÁLNYCH VPLYVOV. Spoločnosť Quaker preukázala odolnosť v prípade niektorých výrazných globálnych výziev vrátane extrémne ťažkej ekonomickej situácie v Brazílii a pokračujúceho spomalenia v Číne. Zaznamenali sme tiež 3 % pokles v globálnej produkcii ocele, čo predstavovalo prvý skutočný pokles od rokov 2008 – 2009. Nižšie ceny ropy redukovali výskum a ťažbu, čo malo negatívny vplyv na jeden z našich trhov výroby kovov – rúr a potrubí. Nižšie náklady na suroviny ovplyvnili náš predaj a vyvolali tlak na zníženie cien. To všetko, okrem nepriaznivých výmenných kurzov, spôsobilo, že rok 2015 bol pre spoločnosť Quaker mimoriadne náročný. Očakávame tiež, že tieto ekonomické výzvy budú v roku 2016 pokračovať. Na konci roka 2015 začalo vedenie program reštrukturalizácie a ďalšie iniciatívy na globálne úspory nákladov na vyrovnanie našej nákladovej štruktúry so súčasnými výzvami na trhu. Tieto iniciatívy budú pre spoločnosť Quaker prínosom z dlhodobého hľadiska.

ZAVIAZANÍ NÁŠMU PRIEBEHU KROKOV Schopnosť spoločnosti Quarker vyrovnať tieto globálne sily tak účinne je podľa nás dôkazom, že naše stratégie fungujú z dlhodobého hľadiska – v priaznivom aj nepriaznivom prostredí. V roku 2015 sme si úspešne udržali zákazníkov a naďalej získavali nových. Mnohé konkurenčné spoločnosti znížili úroveň svojich služieb v dôsledku poklesu na trhu, no my sme zostali verní nášmu skutočnému modelu dôvernosti pre zákazníka a naďalej do neho investujeme. Je to základný faktor, ktorým sa snažíme prekonať konkurenciu a získať podiel na trhu. Prostredníctvom tohto modelu definujeme potreby zákazníkov lepšie ako naši konkurenti a zaisťujeme, aby naše technológie a riešenia konzistentne poskytovali skutočnú a konkrétnu hodnotu. Budeme aj naďalej posilňovať a budovať tento model – snažiť sa vždy o to najlepšie vo všetkých odvetviach, ktorým slúžime.

Dokonca aj v náročnom ekonomickom prostredí sa nám podarilo dosiahnuť potvrdenie hodnoty našich partnerstiev. Vďaka našej dôvernej znalosti obchodu, v ktorom pôsobíme, a vysokokvalitných technológií môžeme často pomôcť zákazníkom znížiť náklady. Takto sa napríklad spoločnosti Quaker podarilo nedávno získať zákazku vo veľkej hliníkovej valcovni v Brazílii. Tento globálny výrobca teraz dáva nášmu tímu príležitosti v iných zariadeniach, ktoré pôsobia na celom svete. Je to dobrý príklad, prečo aj naďalej investujeme do náročných trhov – pre globálnych výrobcov je to jeden veľký svet. A teraz máme dobrú pozíciu v čase, keď tieto problémy v Brazílii ustupujú.

Vďaka našim strategickým akvizíciám sme schopní prosperovať aj vtedy, keď sa niektoré trhy oslabia. Od roku 2010 sme pridali sedem nových technológií produktov prostredníctvom akvizícií vrátane valcovania hliníka za tepla, špeciálnych mazív, liatia, povrchovej úpravy, pozinkovania, biomazadiel a kvapalín na nepretržité odlievanie. Hoci sme stále v počiatočných fázach spúšťania týchto nových technológií na celom svete, náš cieľový trh sa približne zdvojnásobil. Domnievame sa, že tieto nové technológie sa budú v niekoľkých nadchádzajúcich rokoch z veľkej časti podieľať na našom plánovanom prirodzenom raste, ktorý prekoná trhy.

Akvizície nám pomáhajú získať podiel na trhu získavaním nových zákazníkov aj podporou predaja doplnkových technológií existujúcim zákazníkom. V roku 2015 sme realizovali našu 11. akvizíciu od roku 2010 kúpou španielskej spoločnosti Verkol, ktorá sa venuje výrobe tukov a mazadiel. Jej laboratóriá a zariadenia na svetovej úrovni nám dali možnosť vyrábať mazivo v Európe, čo pomôže spoločnosti Quaker vybudovať tu partnerstvá aj s ďalšími zákazníkmi. Toto je tretia akvizícia spoločnosti Quaker v odvetví špeciálnych mazadiel za posledných päť rokov. V tom čase sme zvýšili toto podnikanie a posilnili zisk. Odvetvie špeciálnych mazadiel považujeme aj naďalej za veľkú príležitosť pre spoločnosť Quaker vzhľadom na veľkosť trhu, ktorá dosahuje výraznú 1 miliardu USD.

A napokon nám akvizície môžu poskytnúť podporu v geografických oblastiach, kde vidíme rast. Rýchlym prechodom na obchodný model a osvedčené postupy spoločnosti Quaker sme získali strategickú výhodu. Keď sme uznali, že dôjde k presunu rastu automatizovanej výroby z USA do Mexika, získali sme zostávajúcich 60 % podielov nášho spoločného podniku v Mexiku. Od tohto nákupu v polovici roka 2011 sme tam zdvojnásobili naše obchody, najmä prácou s veľkými globálnymi výrobcami, a pred sebou vidíme ďalší rast. Budeme aj naďalej identifikovať a zhodnocovať možnosti pre strategické akvizície, ktoré prinesú väčšiu hodnotu pre zákazníkov a akcionárov.

NAŠI ĽUDIA SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ.. Naše výrazné výsledky by sa nám, samozrejme, nepodarilo dosiahnuť bez našich zamestnancov, ktorí znova a znova preukazujú, že sú to najlepšie, čo máme. Budeme aj naďalej rásť a investovať do ľudí a inovácie. Za posledných šesť rokov počet spolupracovníkov v spoločnosti Quaker vzrástol o 63 % a teraz máme viac ako 2 000 spolupracovníkov na celom svete. Metodicky sme najímali ľudí z celého sveta s rôznymi perspektívami a vedomosťami. Pridaní do rodiny Quaker investujeme do rozvoja ich skúseností a vytvárania nových nástrojov a procesov, ktoré im pomáhajú vykonávať ich prácu účinnejšie. Kvalita a diverzita našich ľudí je zásadnou pre náš prístup dôvernosti pre zákazníka. Musíme byť vždy schopní zaslať na rokovanie na vytvorenie partnerstva so zákazníkmi tie najlepšie mozgy, aby sa podarilo dosiahnuť riešenia a zlepšiť služby a technológie, ktoré ponúka spoločnosť Quaker. Som hrdý, že môžem byť súčasťou tejto talentovanej skupiny ľudí.

OSOBITNÉ POĎAKOVANIE. Keď hovorím o talentovaných ľuďoch, chcem by som vyjadriť svoju vďaku dvom dlhoročným členom predstavenstva, ktorí v máji odchádzajú do dôchodku. Patrícia C. Barronová (prezývaná „Tosh“) pracovala v predstavenstve už 27 rokov. Neoceniteľné boli jej rôznorodé skúsenosti, múdrosť a vedenie ako členky predstavenstva i riaditeľky. Joseph B. Anderson jr. pracoval v predstavenstve 24 rokov a jeho poznatky a vedomosti z riadenia a prevádzky spolu so širokými skúsenosťami v automobilovom priemysle boli pre rast spoločnosti Quaker mimoriadne dôležité. Tosh a Joeovi prajeme pri ich odchode do dôchodku všetko najlepšie.

S radosťou vám tiež oznamujem, že od februára 2016 rozšírili rady predstavenstva spoločnosti Quaker William H. Osborne, senior viceprezident oddelenia globálnej výroby a kvality v spoločnosti Navistar International Corporation, a Fay Westová, senior viceprezidentka a finančná riaditeľka spoločnosti SunCoke Energy, Inc. Vďaka ich spoločným skúsenostiam v oblasti svetových financií, účtovníctva, globálnych operácií a riadenia, najmä v oceliarskom a automobilovom priemysle, sú to ideálni kandidáti na zapojenie sa do predstavenstva. Vítame Billa a Fay a tešíme sa na ich rady a odporúčania.

So začiatkom roku 2016 sa teším na budúcnosť spoločnosti Quaker. Naše osvedčené stratégie a obchodný model nám budú aj naďalej pomáhať dosiahnuť dlhodobé ciele a plány. Pre náš úspech sú však, samozrejme, najdôležitejší naši spolupracovníci. Vďaka ich odhodlaniu a skúsenostiam vytvárajú hodnotu pre našich zákazníkov a odlišujú spoločnosť Quaker na trhu. Chcem sa poďakovať im, našim akcionárom a zákazníkom za podporu v našej snahe dosahovať rast.

S úctou

MikeB-Sig

 

Michael F. Barry
predseda predstavenstva, generálny riaditeľ a prezident

 

Cena akcií

KWR (kmeňová akcia)
Burza NYSE
Cena $
Zmena (%) %
Objem #
Údaje

Kontaktné informácie

Główny kontakt ds. relacji z inwestorami

Irene M. Kisleiko
Prvotný kontakt pre vzťahy s investormi Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park,
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
Telefón: 610.832.4119
Fax: 610.832.4496
E-mail: Irene_Kisleiko@quakerchem.com

Investors Section

Click here to view