DEA

 

International Agency for
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC)
„"
Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC)

Diethanolamine (DEA)

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie. Cieľom IARC je koordinovať a viesť výskum príčin rakoviny u ľudí, mechanizmy vývoja karcinogénov, a vyvinúť vedecké stratégie pre kontrolu rakoviny.

Agentúra sa podieľa na epidemiologickom a laboratórnom výskume a rozširuje vedecké informácie prostredníctvom publikácií, stretnutí, kurzov a spolkov. Internetová stránka

 

IARC Monografie o posudzovaní karcinogénnych rizík pre ľudí
niektorých priemyselných látok
(diel 77, 15. – 22. február 2000).

Pracovná skupina 28 odborníkov z 12 krajín sa stretla v Lyone, aby posúdila alebo opätovne posúdila dôkazy karcinogénnych vlastností šestnástich priemyselných chemických látok, z ktorých sú všetky organické zlúčeniny.

V prípade ôsmich zlúčením vrátane …dietanolamínu, trietanolamínu,…boli dôkazy pre rakovinu u ľudí nedostatočné a dôkazy karcinogénnych vlastností na pokusných zvieratách obmedzené alebo nedostatočné. Tieto látky sa teda nepovažujú za karcinogénne pre ľudí (skupina 3).