ILMA

Asociácia nezávislých výrobcov mazív (ILMA)

Spoločnosť Quaker Chemical je členom Asociácie nezávislých výrobcov mazív (ILMA). Združenie ILMA vzniklo v roku 1948 a je hlavným hovorcom odvetvia vo vzťahu ku Kongresu, federálnym regulačným orgánom a skupinám z iných odvetví Prostredníctvom svojho vykonateľného Etického kódexu podporuje poctivosť a kvalitu v oblasti výroby a marketingu mazív.

Administrácia ochrany bezpečnosti a zdravia v zamestnaní (OSHA) a ILMA začali spolupracovať s cieľom podporovať bezpečnejšie a zdravšie pracoviská v Amerike. Agentúra OSHA a asociácia ILMA vo februári 2004 vytvorili alianciu, aby poskytli členom ILMA aj ostatným informácie, vedenie a prístup k školiacim zdrojom, ktoré im pomôžu chrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov, a to najmä obmedzovaním a zabraňovaním vystaveniu rizikám vznikajúcim pri opracovaní kovov a v priemyselnom odvetví vo výrobnom prostredí. OSHA a ILMA spolupracujú s cieľom dosiahnuť ciele v oblastiach spojených s podporou národného dialógu o ochrane bezpečnosti a zdravia na pracovisku, so školením a vzdelávaním, a s podporou zamestnancov a komunikáciou.

Aliancie agentúry OSHA poskytujú stranám príležitosť podieľať sa na dobrovoľnom vzťahu s agentúrou OSHA založenou na spolupráci za účelmi ako napríklad školenie a vzdelávanie, podpora zamestnancov a komunikácia a národný dialóg o ochrane bezpečnosti a zdravia na pracovisku. 

Stručný sprievodca MWF“ a „Sprievodca posúdením stavu pokožky" sú zdrojové produkty, ktoré aliancia vytvorila.

 

Stručný sprievodca MWF

Stručný sprievodca MWF” má pomáhať malým podnikom a ich zamestnancom efektívne riadiť zdravotné, bezpečnostné a environmentálne vplyvy tekutín na opracovanie kovov.  Tekutiny na opracovanie kovov (MWFs) sa používajú na zníženie tepla a trenia pri rezaní, brúsení a tvarovaní kovov.  MWFs taktiež poskytujú ochranu pred koróziou novovyrobených súčastí a obrábacích strojov.

Tento sprievodca ponúka stručný prehľad krok za krokom, ako bezpečne pracovať s MWFs.  Obsahuje aj prepojenia na internetové stránky, na ktorých získajú fabriky a podniky podrobné informácie o tom, ako efektívne a bezpečne používať MWFs.

 

Sprievodca posúdením stavu pokožky

V rámci aliancie s agentúrou OSHA sa ILMA zaviazala vytvoriť a distribuovať informácie prostredníctvom tlačených a elektronických médií, vrátane elektronických asistenčných nástrojov a prepojení z internetových stránok OSHA a ILMA. ILMA bude tiež zdieľať informácie o najlepšej praxi v oblasti výroby a distribúcie mazív, podľa spoločnej dohody OSHA a ILMA, s ostatnými v priemyselnom odvetví a podporovať informovanosť o nebezpečenstvách povolania prostredníctvom programu správcovstva produktov – LubeCare®.

Skupina asociácie ILMA pre záležitosti týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a nariadení (SHERA) verí, že dokáže poskytnúť dôležitú vedomostnú bázu k informáciám agentúry OSHA o možnosti podráždenia pokožky pri práci s tekutinami na opracovanie kovov.  Ako „produkt“ aliancie, SHERA vyvinula „Sprievodcu posúdením stavu pokožky“, ktorý sa môže použiť, keď je v závode podozrenie na dermatitídu.  Z (kolektívnej) skúsenosti skupiny SHERA vyplýva, že v pracovnom prostredí je množstvo, faktorov, ktoré môžu vyvolať reakciu v podobe podráždenia pokožky.   Tento sprievodca uvedené faktory vysvetľuje a rieši. 

Sprievodca však nemá slúžiť jednotlivým zamestnancom ako učebnica o dermatitíde. Skôr poskytuje rámec na posudzovanie systematických činností, ktorý má odhaliť možnú skupinu faktorov potenciálne súvisiacich s jednotlivými štádiami dermatitídy zamestnancov, a to najmä v prípade, keď sa neobjaví zrejmá príčina. Môže sa použiť aj ako proaktívny (správcovstvo produktov) prístup k prevencii pred podráždením pokožky – a tiež ako pomôcka na riešenie problému. Témami sprievodcu sú: Faktory strojárskych činností, faktory tekutín na odstraňovanie kovov (vrátanie typu tekutiny, koncentrácie, systémových aditív, kontaminantov), parametre konštrukcií a prostredia, osobné ochranné pomôcky (PPE) a starostlivosť o pokožku, a ďalšie úvahy v súvislosti s možnosťou podráždenia pokožky.