NAŠA ZODPOVEDNOSŤ

Vytváranie udržateľnej hodnoty

PROGRAMOVÉ CIELE

Sme odhodlaní vytvárať pozitívny sociálny, environmentálny a ekonomický vplyv na náš svet a na tých, ktorých ovplyvňujeme, a to využitím našich kľúčových hodnôt, ktoré sú pre nás návodom.

Spoločnosť Quaker sa vždy snažila a snaží vytvárať pre všetkých zainteresovaných určitú hodnotu. Keď ako spoločnosť pokračujeme na svojej ceste silného rastu, zameriavame sa na vytváranie trvalo udržateľnej hodnoty. Súčasťou podnikovej sociálnej zodpovednosti (Corporate Social Responsibility – CSR) je rovnováha medzi ľuďmi, planétou a ziskom. Nie je možné ju riešiť rýchlo alebo jednoducho, prípadne ju preukázať jedinou činnosťou spoločnosti. No napriek tomu ide o dôležitú tému pre spoločnosť Quaker a pre našich zákazníkov.

Podniková sociálna zodpovednosť nie je pre spoločnosť … skutočnou novinkou – mnoho aspektov je zakorenených v DNA našej spoločnosti. Už desaťročia ponúkame zákaznícke riešenia, ktoré obmedzujú produkciu odpadu, spotrebu energie, vody a chemických látok, a zároveň zdokonaľujeme prevádzkové postupy, predlžujeme životnosť nástrojov a podporujeme zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Novinkou – od konca roka 2013 – je formálnejší prístup k podnikovej sociálnej zodpovednosti, ktorého súčasťou je vytvorenie cieľov a riadiacich princípov, výraznejšie zapájanie sa do našich lokálnych spoločenstiev a podávanie správ o našej činnosti.

csr-základné-zásady

Konať správne

Svet okolo nás sa neustále mení Mení sa rýchlo. Aj napriek tomu však jedna zásada platí vždy: Od spolupracovníkov spoločnosti Quaker sa očakáva, že budú konať správne a nikdy za to nebudú potrestaní. Čestné konanie a najvyššie etické štandardy predstavujú nielen dobrú politiku spoločnosti, ale aj skvelý obchod.

Naše správanie v súčasnosti bude mať výrazný vplyv na našu reputáciu a obchodný úspech v budúcnosti. Spoločnosť Quaker sa zaväzuje vždy správať eticky bez akýchkoľvek výhrad:

Môžete sa dozvedieť viac informácií o všetkých našich CSR aktivít pri čítaní jeden z našich CSR správy dole, alebo zaslaním e-mailu na sustainability@quakerchem.com.

 

CSR Report Quaker 2016

CSR Report Quaker 2015