Environmentálny vplyv

V spoločnosti Quaker všetci pripájame ruku k dielu.

Sme na 100 % odhodlaní prinášať ekologické riešenia. Aj keď to neznamená, že všetky naše zloženia a postupy sú „zelené“, znamená to, že spĺňame alebo prevyšujeme všetky súčasné environmentálne nariadenia a prijímame ďalšie opatrenia na obmedzenie našej environmentálnej stopy.

 

Ruky na zemeguli --- Image by © Royalty-Free/Corbis