Naša interná stopa

Aj keď závody spoločnosti Quaker zanechávajú relatívne malú stopu na životnom prostredí, chceme neustále znižovať svoj environmentálny vplyv.

V roku 2014 si všetky výrobné závody spoločnosti Quaker po celom svete stanovili cieľ obmedziť spotrebu elektriny, paliva, vody a produkciu odpadu a odpadovej vody o 3 % každý rok. Aj keď nie každý jeden závod v prvom roku tento cieľ splnil, všetky urobili výrazný pokrok.

V roku 2015 sme tento cieľ dosiahli. Našim cieľom je, aby sme do roku 2019 obmedzili tie isté vplyvy 10 % v každom regióne. Tento nový upravený cieľ nám poskytne viac času na dosiahnutie výsledkov a návratnosť určitých investícií. Jednotlivým prevádzkam rôznych veľkostí poskytne dostatočný čas na dosiahnutie cieľa.

 

 

Quaker CSR Chart 2015