Pripravenosť na núdzové situácie a verejná bezpečnosť

Všetky naše závody po celom svete majú zavedené smernice na vytváranie, implementáciu a udržiavanie postupov na rozpoznanie núdzových situácií a potenciálnych nehôd, vrátane toho, ako na takéto situácie reagovať. K príkladom patria Plány reakcie na núdzovú situáciu a Plány prevencie pred únikom. V potrebných prípadoch pravidelne kontrolujeme a testujeme naše postupy.
Spoločnosť Quaker taktiež poskytuje aj tiesňové telefónne čísla pre prípad dopravných, environmentálnych alebo zdravotných problémov.

V rámci našej certifikácie Responsible Care 14001 (Zodpovedná starostlivosť 14001), ktorú chceme dosiahnuť v roku 2017, posilňujeme svoje systémy na ochranu životného prostredia, zachovávame zdroje a posilňujeme šírenie informácií o nebezpečnej/bezpečnej manipulácii, riadenie a školenie v rámci hodnotového reťazca.