Vplyv ľudí

vplyv-ľudí-quaker-logo

Naše najdôležitejšie aktívum.

Naši ľudia sú kľúčom úspechu vo všetkom, čo v spoločnosti robíme – vrátane CSR.  Bez obetavosti, vedomostí a skúseností našich pracovníkov by sme neboli takou úspešnou spoločnosťou, akou sme dnes.

Udržiavanie bezpečnosti, zdravia a zapojenia našich ľudí je pre budúcnosť našej spoločnosti základom.