Bezpečnosť

 

Ako svetový líder sa sústredíme na to, aby sme zdokonalili svoje výsledky v oblasti bezpečnosti. Popri zväčšovaní usilovne pracujeme na udržiavaní silnej kultúry bezpečnosti. Súčasťou nášho úsilia je aj ďalšie školenie o bezpečnosti so všetkými pracovníkmi a implementácia nových bezpečnostných programov vo všetkých prevádzkach, a to na globálnej aj lokálnej úrovni.

Na začiatku roka 2014 sme spustili novú globálnu Víziu bezpečnosti, ktorá nás má viesť na našej ceste vpred.  Každé pracovisko spoločnosti Quaker zverejnilo túto Víziu podpísanú lokálnymi pracovníkmi na verejnom mieste ako demonštráciu záväzku, že bezpečnosť je zodpovednosťou všetkých.

Zaviedli sme aj mnohé ďalšie „stavebné kamene“ bezpečnosti. Napríklad:

  • Získali sme certifikáciu OHSAS 18001 vo všetkých hlavných výrobných závodoch v Európe, Číne a Brazílii;
  • Sme členom Americkej chemickej rady a pracujeme na získaní ocenenia Responsible Care 14001 (Zodpovedná starostlivosť 14001) vo všetkých závodoch v USA (predpokladaný dátum do konca roka 2017);
  • Lokálne tímy iplementujú v našich závodoch po celom svete tímové projekty Lean & Six Sigma vrátane projektov „5S+Safety), ktoré pomáhajú eliminovať odpad, zdokonaľujú efektivitu rozvrhnutia pracoviska a podporujú bezpečné pracovné prostredie.