Práca v spoločnosti Quaker

Naši spoločníci sú katalyzátormi obchodného úspechu a práve prostredníctvom ich odborných znalostí a výkonu dokážeme pomáhať svojim zákazníkom neustále zdokonaľovať ich obchodné postupy. Sme odhodlaní rozvíjať svojich pracovník a ak je to možné, posúvať ich na čoraz zodpovednejšie funkcie, zatiaľ čo súčasne privádzame nové talenty na posilnenie našej organizácie prostredníctvom nových uhlov pohľadu.

Na konci decembra 2015 mala spoločnosť Quaker 2 040 pracovníkov na plný úväzok (nerátajúc spoločné podniky s 50-percentným alebo menším podielom vlastníctva). V priebehu uplynulých piatich rokov sme rozšírili svoju základňu pracovníkov vrátane akvizícií o 55 %, pričom sme pridali ľudí vo všetkých regiónoch. Priemerný počet rokov služieb pre pracovníkov je 10 rokov, čo znamená, že ľuďom sa naozaj páči práca pre spoločnosť Quaker.

total-associates-region

Zdravie a blahobyt

Spoločnosť Quaker ponúka balíky výhod, ktoré majú prilákať a udržať talentovanú základňu pracovníkov. Každoročne porovnávame údaje, aby sme sa uistili, že ponúkame konkurenčne balíky v každom regióne medzi spoločnosťami našej veľkosti. Ďalšie wellness programy sa vyvíjajú regionálne alebo dokonca na úrovni každého pracoviska.

Zabezpečenie našej budúcnosti

Manažment talentov a plánovanie nástupníctva zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní budúcnosti spoločnosti Quaker. Každý rok určíme kľúčový talent a rozvíjame ho pre kariérny rast, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti rastu. Taktiež máme silnú stratégiu nahradzovania kľúčových funkcií, ktorá nám poskytuje neustály výhľad na našu „základnú silu“, aby sme dokázali splniť svoje budúce obchodné a líderské potreby.

Zabezpečenie vybudovania talentovanej základne pracovníkov je základným kameňom podpory nášho budúceho rastu. Ponúkame širokú škálu osobných/triednych a on-line príležitostí profesionálneho rozvoja pod zastrešením našej firemnej univerzity Quaker, ktorá pomáha rozširovať zručnosti našich pracovníkov.

Angažovanosť pracovníkov

Spoločnosť Quaker je odhodlaná budovať a udržiavať nadšenú pracovnú silu. Pravidelne robíme prieskum medzi pracovníkmi, aby sme lepšie pochopili ich úroveň angažovanosti a zistili, čo musíme urobiť, aby sme ju udržali a zvyšovali. Vďaka dôvernosti týchto prieskumov sa pracovníci nemusia báť podeliť o konštruktívnu spätnú väzbu. Po analýze a prediskutovaní výsledkov prieskumu zástupcami vrcholového manažmentu zverejníme výsledky naším pracovníkom a implementujeme regionálne akčné plány.

Okrem toho sa spoločnosť Quaker aktívne podieľa na vytváraní spolupráce s rozličnými zamestnaneckými radami a odbormi s cieľom zabezpečiť silné pracovné aliancie, ktoré budú ďalej podporovať úplné zapojenie pracovníkov.