Rozmanitosť a začlenenie

Ako globálna spoločnosť máme už naozaj rozmanitých spolupracovníkov, ale chceme podporovať pracovné prostredie, ktoré stimuluje, váži si a rozvíja rozličné pozadia, skúsenosti, spôsoby myslenia a kultúry. Vítaním rozdielov medzi ľuďmi obohatíme našu spoločnosť a vytvoríme skutočnú konkurenčnú hodnotu.

Spoločnosť Quaker je odhodlaná vytvárať pracovisko plné rešpektu a začlenenia, a aktívne sa uisťuje, že každý pracovník má príležitosť zmysluplne prispievať a rozvíjať svoju kariéru.  V roku 2012 sme pridali rozmanitosť a začlenenie ku kľúčovým hodnotám, aby sme toto odhodlanie dokázali.

V oblasti rozmanitosti a začlenenia existuje mnoho smerov, ktorými sa musíme zamerať, a spoločnosť Quaker sa rozhodla začať ženami medzi zamestnancami. Pracujeme v odvetviach priemyslu, ktorým dominujú muži, a preto môže byť ťažké nájsť kvalifikované kandidátky ženského pohlavia. V priebehu ostatných rokov sme však pracovali na tom, aby sme rozšírili náš fond novoprijatých uchádzačiek a tiež rozvíjali kariéru už existujúcich zamestnankýň.

V roku 2014 sme spustili ženské afinitné skupiny v Brazílii a Číne, aby sme spojili a podporovali ženy v ich kariére v spoločnosti Quaker. V roku 2015 vznikla podobná skupina v našom hlavnom sídle v USA a pokračujeme v rozširovaní tejto skupiny aj do ostatných závodov.

 

žena-z-quaker-logo