Vplyv na spoločenstvá

Globálny líder, globálna zodpovednosť.

Ako globálny líder v našom priemyselnom odvetví máme zodpovednosť byť dobrým korporátnym občanom. Ako naša spoločnosť neustále rastie z hľadiska veľkosti aj geografie, rastie aj náš záujem o lokálne spoločenstvá.

Program na angažovanosť spoločenstiev Vzorec na dávanie (Formula for Giving) spoločnosti Quaker vznikol v Severnej Amerike v roku 2011 V súčasnosti sa aktívne zapájame do miestnych spoločenstiev po celom svete, no naše ciele sú stále jednoduché:

  • Pozitívne ovplyvniť naše lokálne spoločenstvá
  • Podporovať osobné charitatívne činnosti našich pracovníkov
  • Bojovať za priemyselné odvetvia, v ktorých pôsobíme

A keďže sme spoločnosť zdieľajúca svoje skúsenosti – delíme sa o odborné znalosti so svojimi kolegami, zákazníkmi a priemyselnými odvetviami – vybrali sme si vzdelanie za kľúčový predmet záujmu v rámci našej angažovanosti v lokálnych spoločenstvách.

Podrobnejšie informácie o našich činnostiach v oblasti angažovanosti v spoločenstvách získate na oddelení udržateľnosti spoločnosti Quaker.

vzorec-na-dávanie-spoločnosti-quaker