Dobrovoľníctvo

 

Pracovníkom ponúkame platený čas na vykonávanie dobrovoľníckej práce vo svojich lokálnych spoločenstvách. Náš program vznikol v roku 2011 v Severnej Amerike. Program sme rozšírili v roku 2013 do Holandska a v roku 2014 sme ho spustili v Argentíne, Brazílii a Číne.

V priebehu niekoľkých nadchádzajúcich rokov chceme implementovať oficiálny dobrovoľnícky program v takmer každej prevádzke spoločnosti Quaker po celom svete [kde je dobrovoľníctvo kultúrnou normou].

Vzdelávanie

Ako spoločnosť zdieľajúca vedomosti sme si vybrali vzdelania za kľúčový bod záujmu pre svoji činnosti v oblasti angažovanosti v spoločenstvách.

Podnecujeme každú prevádzku spoločnosti Quaker po celom svete „adoptovala“ lokálnu neziskovú organizáciu a vyvinula dlhodobé partnerstvo so zapojením vzdelávacích činností. A naši pracovníci môžu využiť svoj zaplatený čas strávený dobrovoľníctvom na účasť na týchto činnostiach.

K aktuálnym vzdelávacím partnerom patria:

 • Conshohocken, PA, USA:  Norristownský školský obvod
  Tento školský obvod, ktorý sa nachádza iba 8 km od hlavného globálneho sídla spoločnosti Quaker, slúži asi 7 000 žiakom a študentom zo siedmich základných, troch stredných a jednej veľkej komplexne zameranej vysokej školy, s doplnkovým kampusom pre program obnovy úverov. Angažovanosť spoločnosti Quaker pozostáva z pomoci pri výučbe prírodovedných predmetov na vysokej škole, každodenného kariérneho poradenstva na strednej škole a organizácie dní na objavovanie vedy na základných školách.
 • Dayton, OH, USA: Little Free Library
  Táto nezisková organizácia organizuje bezplatné výmeny kníh po celom svete s cieľom vybudovať zmysel pre spoločenstvo popri tom, ako ľudia zdieľajú svoje schopnosti, kreativitu a múdrosť medzi generáciami. Spoločníci spoločnosti Quaker navrhli a postavili verejný knižný stánok. Umiestnili ho do nášho areálu a v októbri 2016 ho oficiálne otvorili pre verejnosť.
 • Middletown, OH, USA: Školy v Middletown City
  Tento školský obvod, v ktorom sa nachádza náš výrobný závod, poskytuje svojim študentom z rôznych kultúr naozaj náročné a zaujímavé spôsoby vzdelávania a je známy svojimi silnými, komplexnými vzdelávacími programami. Spoločnosť Quaker sa angažuje prostredníctvom čítania žiakom základných škôl v rámci programu MENTORead, predvádzania interaktívnych ukážok z oblasti vedy a organizovaním študentských exkurzií do nášho závodu.
 • Qingpu (Šanghaj), Čína:  Projekt Jasné oči
  Tento program Britskej obchodnej komory v Šanghaji pomáha zlepšovať vzdelávacie prostredie pre znevýhodnené deti vo vidieckych oblastiach Číny. V rámci svojej angažovanosti spoločnosť Quaker sponzoruje nákup okuliarov pre študentov a navštevuje niektoré školy v programe, aby predviedla ukážky z oblasti vedy.