Všeobecná podpora spoločenstiev

 

V jednotlivých prevádzkach robíme naozaj veľa na podporu svojich lokálnych spoločenstiev. Príkladom sú napríklad kampane United Way, odbery krvi pre červený kríž a rozličné zbierky (jedlo, oblečenie, knihy, hračky).

V niekoľkých krajinách vrátane Brazílie, Mexika, Holandska a USA organizujeme dni otvorených dverí pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí chcú vidieť „jeden deň života“ v práci pre chemickú spoločnosť.

Taktiež sa každý rok v USA podieľame na niekoľkých vzdelávacích činnostiach spojených so STEM, ako napríklad sponzorovanie posielanie porotcov na vedecké veľtrhy Delaware Valley Science Fairs a California State Science Fair. vedeckého festivalu vo Filadelfii,, a posielanie porotcov na vedecké veľtrhy Delaware Valley a California State Science Fair.