Bezpečnosť produktov

Veríme v transparentnosť informácií, a preto zverejňujeme informácie o produktoch na tejto internetovej stránke, vrátane žiadostí o vydanie bezpečnostných kariet produktov.

K ďalším spôsobom, ktorými zaisťujeme bezpečnosť našich produktov, patria:

  • GHS. Cieľom globálne harmonizovaného systému (GHS) je štandardizácia klasifikácie a označovania chemických látok. Vo väčšine krajín, v ktorých pôsobíme, je tento systém povinný, nie však vo všetkých. Z toho dôvodu ho berieme ako globálnu iniciatívu, no implementujeme ho regionálne.
  • REACH. Usilovne sa angažujeme na iniciatíve REACH (registrácia, posúdenie a povolenie chemických látok). Spoločnosť Quaker sa pridala do európskeho spoločenstva legislatívy REACH už v roku 2005, oveľa skôr, než uplynuli termíny registrácie v roku 2010.
  • Responsible Care 14001 (Zodpovedná starostlivosť 14001). V rámci našej certifikácie v Severnej Amerike, ktorá by sa mala ukončiť v roku 2017, podporíme bezpečnostný kódex produktov s označením zodpovednej starostlivosti (Responsible Care Product Safety Code). Tento kódex stanovuje súbor postupov na správu bezpečnosti chemických produktov v rámci nášho celkového systému HSSE (systém riadenia zdravia, bezpečnosti, ochrany a životného prostredia).