Kvalita produktov

Na internej úrovni nám pomáhajú systémy manažmentu kvality uistiť sa, že spĺňame svoje sľuby ohľadom kontroly kvality svojich produktov a postupov. Sledovaním ukazovateľov ako produktov mimo špecializácie, výrobný výnos a sťažnosti zákazníkov/riešenie problémov zákazníkov stále preberáme zodpovednosť za svoje činy a dokážeme zhodnotiť výkon v reálnom čase.

Z externého hľadiska je naše úsilie globálne uznané Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu. Získali sme certifikát ISO 9001 takmer v každej prevádzke spoločnosti Quaker po celom svete, rovnako ako aj v zákazníckych prevádzkach, do ktorých priamo dodávame služby a produkty.