R&D a inovácia

Za každým produktom spoločnosti Quaker sa skrýva rozsiahly výskum a vývoj s cieľom zabezpečiť, aby boli naše riešenia špičkové a ideálne prispôsobené svojmu účelu. Naša technológia sa zakladá na hlbokom poznaní postupov a odborných znalostiach, a naše zloženia sú na mieru šité pre dosiahnutie optimálneho výkonu pre každého zákazníka, každý závod a každý postup.

V roku 2015 sme investovali do vybavenia laboratória, ktoré imituje vybavenia na opracovanie kovov našich zákazníkov, a vybudovali sme výskumnú pilotnú továreň v Číne s cieľom pomôcť testovaniu nových technických riešení v oblasti ocele a hliníka. Všetko to nám pomáha testovať nové nápady a overiť výsledky skôr, než požiadame svojich zákazníkov, aby produkty vyskúšali.

S inovatívnym myslením podporeným stabilným výskumom a vývojom spoločnosť Quaker v priebehu uplynulých rokov uviedla na trh niekoľko produktov, ktoré majú menší vplyv na svet okolo nás. Patria k nim napríklad:

  • Technológia 2PAQ™ kompatibilný dvojfázový čistič chladičov, ktorý sa dá najprv použiť ako čistiaci prostriedok a následne ako mazivo;
  • QUAKERCOOL® BFF: chladiaca tekutina bez látok vylučujúcich bór a formaldehyd;
  • QWERL®: tekutina na mokré kalenie bez obsahu bóru na výrobu ocele;
  • QUAKERCOAT®: povrchová úprava bez obsahu VOC pre trh s potrubiami a hadicami;
  • QUINTOLUBRIC®: biologicky rozložiteľné ohňuvzdorné hydraulické tekutiny, ktorá majú v Európe „ekologické označenie“;
  • QUINTOPLEX™: biologicky rozložiteľné ohňuvzdorné mazivo, prvé svojho druhu;
  • Technológia FLEXICOOL™: uvedená na trh v roku 2015, veľmi inovatívna a všestranná emulzia s minimálnymi, naozaj nepatrnými upozorneniami.

innovation_at_quaker_logo