Spokojní zákazníci

V srdci nášho podnikania je dôverný vzťah so zákazníkom, ktorý sa vypláca. Našich 10 hlavných zákazníkov je s nami už viac než 10 rokov. Spoločnosť Quaker napríklad dodáva valcované produkty za studena do najväčších oceliarní v USA už od obdobia pred 2. svetovou vojnou. V priebehu rokov sa majitelia týchto oceliarní a ich vedúce tímy niekoľkokrát zmenili, ale my sme stále tam – pomáhame zákazníkom zdokonaliť ich činnosť a znížiť náklady.

Aby sme sa uistili, že naši zákazníci sú s nami stále spokojní, pravidelne vykonávame prieskumy a rozhovory, aby sme sa dozvedeli hodnotu našich vzťahov, rozpoznali kľúčové potreby, určili najdôležitejšie oblasti záujmu a získali jasnejšiu predstavu o očakávaniach zákazníkov. Niekedy sú naše prieskumy typické pre konkrétny trh alebo geografickú oblasť, kým iné majú globálny charakter.

Ovplyvňovanie výkonu zákazníkov

Už takmer 100 rokov spoločnosť Quaker spolupracuje so svojimi zákazníkmi s cieľom zdokonaliť ich činnosti a znížiť celkové náklady. Veľmi často to zahŕňa aj výhody spojené s CSR, ako napríklad dlhšia životnosť nástrojov, menej vyprodukovaného odpadu, nižšia spotreba energie a vody a nižšie alebo žiadne VOC.