Naše Riešenia

TO JE TO, ČO JE V NAŠICH PRODUKTOCH

S viac než 90 rokmi skúseností dodávame jedinečné portfólio, ktoré má význam pre každého zákazníka a aplikáciu; od chemických špeciálnych produktov po výrobné kvapaliny, nátery, mazadlá atď.

Za každým produktom stojí:

  • Neustály a rozsiahly výskum a vývoj s cieľom zabezpečiť, že naše riešenia sú vždy tými najmodernejšími a optimalizovanými pre ich účel. A vďaka nášmu globálnemu firemnému modelu sú informácie zdieľané v rámci priemyselných odvetví a trhov s cieľom dosiahnuť najvyšší možný štandard kvality.
  • Jedinečná technológia založená na inteligencii priemyselného procesu. Od výrobných kvapalín, ktoré môžu byť vyrobené na dosiahnutie najlacnejšieho a najefektívnejšieho vplyvu po prostriedky na ochranu pred koróziou a nátery, ktoré sú kompatibilné s chemikáliami a predchádzajúcimi a následnými procesmi.
  • Partnerstvo so svetovo vedúcimi výrobcami strojného náradia (MTM) založené na desaťročiach skúseností pri poskytovaní riešení, ktoré zvyšujú hodnotu ich výstupov pre koncových zákazníkov.
  • Produkty pripravené na dosiahnutie optimálneho výkonu pre každého jednotlivého zákazníka, pracovisko či proces.
  • Vlastné základné komponenty. Na rozdiel od iných dodávateľov realizujeme syntézu niektorých z našich kľúčových materiálov vo vlastných zariadeniach, čo nám umožňuje vyrábať mnoho produktov od základu. Znamená to vyššiu kontrolu nad riešeniami, ktoré vám dodávame.