Služby Chemického Manažmentu

POZNÁME SPÔSOB.

Výrobcovia po celom svete v snahe zostať konkurencieschopnými reagujú na problémy realizovať viac s menšími zdrojmi, chcú naďalej dodržiavať a zachovávať zhodu s požiadavkami na vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Zároveň potrebujú spôsob, ako reagovať na tieto tlaky pri zvýšení produktivity výrobného závodu,. Spoločnosť Quaker disponujte overeným systematickým prístupom, ktorý je prínosom pre každú súčasť vašej organizácie.

 

Nejde o váš priemerný CMS program..

Naši zákazníci vedia, že spoločnosť Quaker je odlišná. V prvom rade garantujeme, že zmení spôsob vášho zmýšľania a používania výrobných kvapalín. V druhom rade, nikto sa nemôže vyrovnať skúsenostiam a znalostiam najuznávanejších a najškolenejších priemyselných chemických manažérov. Najdôležitejšie je, že sa nezastavíme na základoch obstarávania a tradičných službách chemického manažmentu. Neustále tlačíme na zníženie chemickej spotreby spolu s vylepšovaním vašich výrobných procesov.

 

Čo spoločnosť Quaker prináša.

Nekončíme na základoch nákupu chemikálií a manažovaní systémov, kde sa chemikálie používajú. Ideme ďalej s cieľom snažiť sa optimalizovať používanie chemikálií na vašej strane. Výsledkom sú redukcie spotreby chemikálií a zneškodňovania chemického odpadu, ktoré predstavujú viac než 80 % úspor, čo znamená, že QCMSSM je dobrý pre podnikanie a je dobrý aj pre životné prostredie.

 

Lepšie merania, lepší prehľad.

QCMSSM sa začína údajmi. Zhromažďujeme údaje od prvého kroku na pôde výrobného závodu a následne každý deň: údaje pre každú chemickú kategóriu, každý proces, každé oddelenie. Tieto údaje a naše viac než 20-ročné skúsenosti a znalosti v manažmente chemikálií sú spôsobom nášho vplývania na spôsob zmýšľania našich zákazníkov, pokiaľ ide o používanie ich chemikálií. To je náš spôsob, akým realizujeme úspory vo vašich finančných výsledkoch.

Prostredníctvom efektívneho využívania chémie QCMSSM garantuje cestu k neustálemu zlepšovaniu, ktorého dôsledkom sú udržateľné, značné a každoročné úspory nákladov.

backtotop

 

Kde sa mozog stretáva so silou: zamestnanci Quaker CMS na mieste.

Prístup CMS bol preukázaný vo viac než 100 závodoch na výrobu a spracovanie ocele po celom svete. Snáď najväčší rozdiel sú ľudia zainteresovaní v našich programoch. Spoločnosť Quaker disponuje niektorými z najuznávanejších a najlepšie školených chemických manažérov v tomto priemyselnom odvetví, ktorí majú priemerne 12 až 15-ročné skúseností s manažmentom chemikálií a viac než 85 % z nich má vedecké vzdelanie.

Schopnosť nášho tímu realizovať skutočný rozdiel spočíva na prístupe spoločnosti Quaker a vrodenej húževnatosti; skutočne ideme za dosiahnutím úspechu. Naše pridružené spoločnosti podporujú a dôverujú kultúre zdieľania znalostí a poskytujú informácie v rámci našej globálnej siete. To je to, čo odlišuje pridružené spoločnosti Quaker od ostatných – a vy uvidíte rozdiel, ktorý dokážu odborné znalosti spôsobiť v rámci vašich výrobných postupov a finančných výsledkov.

 

Ideme za víťazstvom. Na dlhej trati.

Naše programy sú dlhodobé a viac ako 97 % z nich pokračuje u spokojných zákazníkov; niektoré programy bežia 15 rokov.

Spoločnosť Quaker vykonáva prieskum u zákazníkov v rámci každého programu QCMSSM. Počnúc obsluhou stojného zariadenia po riaditeľa závodu sa pýtame na kvalitu našich služieb a produktov a čo môžeme realizovať lepšie. O výsledkoch informujeme každého zákazníka, našich zamestnancov na mieste a tím manažmentu. Ide o súčasť nášho záväzku neustáleho zlepšovania voči našim zákazníkom.

Počas posledných ôsmich rokov bola spoločnosť Quaker v každej kategórii hodnotená ako „dobrá“ alebo „vynikajúca“.

customer satisfaction chart

backtotop