Nájsť Distribútora

Pre spoločnosť Quaker sú predajcovia jej „partnermi“ na zrýchlenie a zvýšenie kvality reagovania na potreby zákazníka, poskytnutie rýchlejšieho a lepšieho riešenia problému a efektívneho využívania našich zdrojov.

S týmito „partnermi“ dokáže spoločnosť Quaker podporovať našu globálnu zákaznícku základňu a súčasne venovať lokálnu pozornosť všade a vždy, keď to je potrebné. To nám umožňuje sústrediť zdroje na rozvoj vylepšených produktov s cieľom splniť potreby našich zákazníkov z oblasti výroby.


North America

QAdvantage delivers Quaker products and services in North America.


   

Europe, Middle East & Africa

Select a country to find a Quaker Distributor.


   


South America

Select a country to find a Quaker Distributor.


   

Asia Pacific

Select a province to find a Quaker Distributor.


   


 

Quaker is proud of the expanding network of highly qualified and successful Distributors who serve Quaker customers around the globe. If you are interested in becoming a Quaker Distributor, please contact QAdvantage (U.S.), Laurent Barnagaud (Europe), Flavio Fassini (S. America), or Albert Ma (Asia/Pacific).