Kontakty SHE

Spoločnosť Quaker Chemical Corporation poskytuje aj tiesňové telefónne čísla pre prípad dopravných, environmentálnych alebo zdravotných problémov. Tiesňové čísla sú uvedené aj na štítku produktu a karte bezpečnostných údajov. Ak máte otázky ohľadom tejto informácie, obráťte sa na svojho procesného inžiniera spoločnosti Quaker alebo zavolajte na oddelenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia (SHE) vo svojom regióne.

Ázijsko-pacifický región

Oddelenie SHE: +86.21.3920.1618
Číslo tiesňového volania: +86.21.3920.1666
she@quakerchem.com

Európa

Oddelenie SHEQ: +31. 297.544.568
Číslo tiesňového volania: Pozri štítok produktu alebo kartu bezpečnostných údajov
sheqeu@quakerchem.com

S. Amerika

Oddelenie SHE: 610.832.4304
Číslo tiesňového volania: 1.800.523.7010
she@quakerchem.com

S. Amerika

Oddelenie SHE: Tel.: +55.21.3305.1800
Číslo tiesňového volania: Tel. +55.21.3305.1800
she@quakerchem.com

Austrália

Oddelenie SHE: +61.2.8336.8532
Číslo tiesňového volania: 1800.022.037
andrea_silver@quaker.com.au

Nový Zéland

Oddelenie SHE: Tel. +64.9.579.2029
Číslo tiesňového volania: Tel. 0800.154.666
andrea_silver@quaker.com.au